Projectdirecteur gebiedsontwikkeling

VOZ B.V. vertegenwoordigt directies in publieke private samenwerkingen en in CV/BV-verbanden. Ook voor uw projecten waar deskundigheid en ervaring in samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, grondexploitatie en/of opstalexploitatie gewenst is kunnen wij de directievoering, gedelegeerd door u als opdrachtgever, verzorgen. Graag wisselen wij met u van gedachten.