Heuvelweg, Weert (particuliere woning)

Voor een echtpaar uit Weert realiseert VOZ bv hier een levensloopbestendige woning op een door koper gekochte vrije kavel.
VOZ bv ontzorgt hier de kopers volledig door de woning Turn-Key op te leveren.